Integral Technologies jest firmą, dla której ochrona prywatności jest sprawą największej wagi. Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się jakie Dane Osobowe gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakich standardów przestrzegamy.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności zanim skorzystasz z formularzy umieszczonych na naszej stronie. Zamieszczenie danych osobowych w formularzu oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych przez Integral Technologies Sp. z o. o..

Definicje:

Dane Osobowe: To wszelkie dane Odbiorców definiowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Serwis: serwis internetowy http://integral-tech.pl

Integral Technologies Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 50A lok.37, NIP 525-22-48-245, REGON 015251800, KRS 0000133190, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Polityka: Dokument, który właśnie czytasz. To zbiór zasad dotyczących Przetwarzania Danych osobowych.

Przetwarzanie: Czynności, których dokonujemy na Danych Osobowych. Do tych operacji należą: zbieranie, przechowywanie, zmienianie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych.

Ustawa: To polska ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

Do czego potrzebujemy Twoich danych?

 • Odwiedzając naszą stronę w sposób automatyczny zbierane są informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę przy pomocy plików cookies. Informacje te mogą zawierać takie dane jak: adresy IP, lokalizację, typ przeglądarki, odwiedzone strony na naszym serwisie oraz inne dane. Dane te wykorzystujemy, aby dostosować serwis do indywidualnych potrzeb, w celach statystycznych.
 • Podczas korzystania ze strony oraz w kontakcie bezpośrednim możemy Cię prosić o podanie niektórych Danych Osobowych. Nigdy nie prosimy o podanie danych, które nie są nam niezbędne. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie wyrazisz zgody na podanie Danych Osobowych, o które prosimy, nie uzyskasz informacji poprzez formularz zgłoszeniowy

O jakie Dane Osobowe Cię prosimy?

 • Gdy jesteś zainteresowany naszymi usługami i prosisz o ofertę poprosimy Cię o podanie danych: imię, nazwisko, nazwę firmy,  którą reprezentujesz oraz adres e-mail. Opcjonalnie możesz podać numer telefonu.
 • Podczas rejestracji na nasze usługi poprosimy Cię o podanie danych: nazwę, adres, NIP, Regon oraz formę prawną firmy, którą reprezentujesz a także o imię, nazwisko i adres e-mail osoby kontaktowej oraz o imiona, nazwiska, adresy e-mail oraz telefony kursantów.
  • Gdy chcesz otrzymywać od nas newslettery z promocjami i ofertami poprosimy Cię o podanie adresu e-mail i opcjonalnie imienia.
  • Podczas korzystania ze strony zbieramy o Tobie dane: adres IP, domenę, typ systemu operacyjnego oraz dane identyfikacyjne przeglądarki.
  • Na stronie zainstalowany jest system Google Analytics, zbierający statystyki dot. ruchu.

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:

 • W celu świadczenia usług związanych z naszą działalnością.
 • W celach marketingowych, tzn. przesyłania Ci naszych informacji handlowych oraz informacji handlowych które dotyczą naszych partnerów. Przed ich wysłaniem zawsze pytamy Cię o zgodę.
 • W celach analitycznych.
 • W celach archiwalnych.
 • Gdy przekażesz nam swoje Dane Osobowe, stajemy się ich administratorem zgodnie z art. 7 pkt 4 Ustawy. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe wyłącznie za Twoją zgodą lub gdy zezwalają na to przepisy prawa.
 • Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz statystycznych i archiwizacyjnych maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Co możesz zrobić z przetwarzanymi przez nas Twoimi Danymi Osobowymi?

 • Uzyskać od nas informację, jakie dane i w jaki sposób są przetwarzane
 • Poprawiać oraz aktualizować swoje Dane Osobowe
 • Odwołać zgodę Przetwarzania Twoich Danych Osobowych
 • Żądać usunięcia Twoich Danych Osobowych w części lub w całości.
 • Wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych stosując procedury oraz zachowując poufność informacji jakie spoczywają na nas jako na Administratorze Danych Osobowych  wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy.

Poza przekazanymi nam Danymi Osobowymi stosujemy pliki cookies (pliki z danymi informatycznymi, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w taki sposób, aby możliwe było ich ponowne odczytanie po ponownym połączeniu z Serwisem). Wykorzystujemy je, aby udoskonalać nasz Serwis, dostosować Serwis do Twoich potrzeb oraz do celów statystycznych. W każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z plików cookies. W tym celu skorzystaj z ustawień swojej przeglądarki. Gdy zdecydujesz się pozostać w Serwisie bez ich wyłączania, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz się z nami skontaktować: daneosbowe@integral-tech.pl

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności znajduje się w Serwisie w dziale „Polityka Prywatności”.

Integral Technologies