Jesienna promocja na autoryzowane szkolenia Microsoft - tylko 2700 zł

Zapraszamy na szkolenia kierowane do administratorów, inżynierów IT i programistów odpowiedzialnych za wdrażanie, administrowanie i utrzymanie infrastruktury opartej o technologie Microsoft.

Wszystkie nasze szkolenia odbywają się w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (33 piętro) lub na życzenie klienta w innej lokalizacji.

Zaufali nam

Szkolenia w jesiennej promocji

MS 20740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 
Dla kogo: Szkolenie jest adresowane do profesjonalistów IT, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie magazynem danych w oparciu o system Windows Server 2016.
Wymagania wstępne: Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik powinien posiadać:
 • Podstawową wiedzę na temat zagadnień sieciowych
 • Wiedzę na temat najważniejszych kwestii dotyczących zabezpieczeń
 • Podstawową znajomość usług AD DS
 • Podstawową wiedzę z zakresu sprzętu serwerowego.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu: 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016
Zakres tematyczny:
 1. Instalacja, aktualizacja oraz migracja ustawień w środowisku Windows Server 2016
  • Wprowadzenie do Windows Server 2016
  • Przygotowanie i instalacja serwera Nano i Server Core
  • Przygotowanie do aktualizacji i migracji środowiska
  • Migracja ról oraz organizacja pracy w środowisku Windows Server
  • Modele aktywacji systemu Windows Server
 2. Konfiguracja lokalnego magazynu składowania danych
  • Zarządzanie dyskami w Windows Server 2016
  • Zarządzanie wolumenami w Windows Server 2016
 3. Implementowanie miejsca składowania danych w środowisku enterprise
  • Przegląd metod składowania danych: direct-attached storage, network-attached storage, storage area networks
  • Porównanie Fibre Channel, iSCSI i FCoE
  • Zrozumienie metodyki iSNS, data centre bridging i MPIO
  • Konfiguracja zasobów współdzielonych w środowisku Windows Server 2016
 4. Implementacja Storage Spaces i Data Deduplication
  • Wdrażanie Storage Spaces
  • Zarządzanie Storage Spaces
  • Wdrażanie Data Deduplication
 5. Instalacja, konfiguracja Hyper-V i zarządzanie maszynami wirtualnymi
  • Omówienie funkcji Hyper-V
  • Proces instalacji Hyper-V
  • Konfiguracja magazynu danych w Hyper-V
  • Konfiguracja sieci w Hyper-V
  • Konfiguracja maszyn wirtualnych Hyper-V
  • Zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V
 6. Wdrażanie i zarządzanie kontenerami w Hyper-V
  • Przegląd funkcji i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016
  • Wdrażanie kontenerów w Windows Server 2016
  • Instalacja, wdrażanie i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016
 7. Przegląd metod wysokiej dostępności i procesów równoważenia zarządzania zasobami
  • Definiowanie poziomów dostępności
  • Planowanie scenariuszy
  • Tworzenie backupów oraz scenariuszy odzyskiwania danych w Windows Server 2016
  • Wysoka dostępność w środowisku Windows Server 2016
 8. Implementowanie i zarządzanie zasobami typu failover clustering
  • Planowanie strategii wdrożenia typu failover cluster
  • Tworzenie i konfiguracja struktury failover cluster
  • Monitoring infrastruktury
  • Scenariusze failover cluster
  • Implementowanie wysokiej dostępności w oparciu o stretch clustering
 9. Implementowanie rozwiązań typu failover clustering dla maszyn wirtualnych w Hyper-V
  • Prezentacja i integracja Hyper-V w Windows Server 2016 wraz z failover clustering
  • Implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V w scenariuszu failover clusters
  • Główne cechy wdrożeń maszyn wirtualnych w środowisku typu wysokiej dostępności i niezawodności
 10. Implementowanie Network Load Balancing
  • Przegląd metod zastosowania klastrów typu NLB
  • Konfiguracja klastrów NLB
  • Planowanie i implementacja NLB
 11. Tworzenie i zarządzanie wdrożenia obrazów instalacyjnych
  • Wprowadzenie do metodyki zarządzania obrazami
  • Tworzenie i zarządzanie obrazami instalacyjnymi przy użyciu MDT
  • Środowiska maszyn wirtualnych w procesie przepływu pracy
 12. Zarządzanie, monitorowanie i obsługa wdrożenia obrazów maszyn wirtualnych
  • Przegląd opcji wdrożenia infrastruktury WSUS
  • Proces implementacji struktury WSUS
  • Prezentacja PowerShell DSC
  • Przegląd narzędzi do monitorowania Windows Server 2016
  • Praktyczne zastosowanie Performance Monitor
  • Monitorowanie zdarzeń w Event Logs

Polecane szkolenia uzupełniające:
 1. MS-20741 Networking with Windows Server 2016
 2. MS-20742 Identity with Windows Server 2016

MS 20741 Networking with Windows Server 2016 Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 
Dla kogo: Szkolenie skierowane do administratorów IT zajmujących się wdrażaniem, konfiguracją i monitorowaniem infrastruktury sieciowej.
Wymagania wstępne:
 • Doświadczenie w pracy z Windows Server 2008 lub Windows Server 2012
 • Wiedza na temat modelu OSI
 • Rozumienie podstawowych komponentów i technologii sieciowych
 • Podstawowa wiedza na temat rozwiązywania nazw, adresacji IP
 • Doświadczenie w pracy z Hyper-V i wirtualizacją 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu: 70-741 Networking with Windows Server 2016
Zakres tematyczny:
 1. Planowanie i implementacja infrastruktury sieciowej opartej o protokół IPv4
  • Planowanie adresacji IPv4
  • Konfiguracja hostów w oparciu o protokół IPv4
  • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów związanych z protokołem sieciowym IPv4
 2. Implementacja DHCP
  • Przegląd opcji roli DHCP
  • Wdrażanie DHCP
  • Zarządzanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z DHCP
 3. Implementacja protokołu IPv6
  • Omówienie podstaw teoretycznych adresacji IPv6
  • Wdrażanie IPv6
  • Implementacja protokołów IPv6 i IPv4
  • Proces migracji z protokołu IPv4 do IPv6
 4. Implementacja DNS
  • Implementacja roli DNS
  • Konfiguracja stref w DNS
  • Konfiguracja rozwiązywania nazw pomiędzy strefami DNS
  • Infrastruktura powiązań usługi DNS i integracja z Active Directory Domain Services (AD DS)
  • Konfiguracja zaawansowanych ustawień roli DNS
 5. Implementacja i zarządzanie IPAM
  • Omówienie funkcjonalności IPAM
  • Wdrażanie IPAM
  • Zarządzanie przestrzenią adresów IP przy pomocy IPAM
 6. Metody zdalnego dostępu w Windows Server 2016
  • Przegląd metod zdalnego dostępu
  • Implementacja Web Application Proxy
 7. Implementacja DirectAccess
  • Omówienie DirectAccess
  • Implementacja DirectAccess przy użyciu kreatora
  • Implementacja i zarządzanie zaawansowanymi usługami w infrastrukturze DirectAccess
 8. Implementacja VPN
  • Planowanie wdrożenia VPN
  • Implementacja VPN
 9. Implementacja usług sieciowych dla oddziałów
  • Usługi sieciowe oraz analiza potrzeb oddziałów
  • Implementacja Distributed File System (DFS)
  • Implementacja BranchCache dla oddziałów
 10. Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych
  • Przegląd wysokowydajnych opcji sieciowych
  • Konfiguracja zaawansowanych opcji sieciowych w Hyper-V
 11. Implementacja sieciowych rozwiązań programowych
  • Omówienie Software Defined Networking
  • Implementacja wirtualizacji sieci
  • Implementacja usługi Network Controller

Polecane szkolenia uzupełniające:
 1. MS-20742 Identity with Windows Server 2016
 2. MS-20741 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

MS 20742 Identity With Windows Server 2016 Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 


Dla kogo:

Szkolenie jest przeznaczone dla profesjonalistów IT, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu usługą katalogową Active Directory i chcą rozwinąć wiedzę z technologii dostępu w Windows Server 2016.


Wymagania wstępne:

Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu:

 • Windows Server 2012 lub Windows Server 2016
 • podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP
 • podstaw Microsoft Hyper-V
 • systemów klienckich Windows
 • podstaw Windows PowerShell 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu:

70-742 Identity with Windows Server 2016


Zakres tematyczny:

 1. Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny
  • Omówienie usługi AD DS
  • Omówienie funkcji kontrolerów domeny
  • Wdrażanie kontrolerów domeny
 2. Zarządzanie obiektami AD DS
  • Zarządzanie kontami użytkowników
  • Zarządzanie grupami
  • Zarządzanie obiektami komputerów
  • Obsługa środowiska za pomocą Windows PowerShell
  • Implementacja i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi
 3. Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS
  • Przegląd zaawansowanych wdrożeń usług AD DS
  • Konfiguracja relacji zaufania AD DS
 4. Implementacja i administracja
  • Omówienie procesów replikacji w usługach AD DS
  • Konfiguracja lokacji w AD DS
  • Konfiguracja i monitoring procesów replikacji AD DS
 5. Implementacja Group Policy Objects (GPO)
  • Przedstawienie usług Group Policy
  • Implementacja i administracja GPO
  • Zakres działania i proces przetwarzania w Group Policy
  • Analiza zagadnień rozwiązywania problemów w GPO
 6. Zarządzanie ustawieniami użytkownika z wykorzystaniem GPO
  • Implementacja szablonów administracyjnych
  • Konfiguracja wybranych opcji GPO: przekierowanie folderów, instalacja oprogramowania oraz konfiguracja skryptów
  • Konfiguracja preferencji w Group Policy
 7. Zabezpieczanie AD DS.
  • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
  • Implementacja zabezpieczeń kont
  • Wdrażanie audytów uwierzytelniania w AD
  • Konfiguracja zarządzania kontami serwisowymi
 8. Wdrażanie oraz zarządzanie AD CS
  • Wdrażanie CA
  • Administracja CA
  • Rozwiązywanie problemów oraz zarządzanie CA
 9. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami
  • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
  • Zarządzanie certyfikatami, procesami odnawiania i odzyskiwania certyfikatów
  • Zastosowanie użycia certyfikatów w środowisku biznesowym
  • Implementacja i zarządzanie kartami inteligentnymi
 10. Implementacja i administracja usługami AD FS
  • Omówienie usług AD FS
  • Wymogi i planowanie usługi AD FS
  • Wdrażanie i konfiguracja AD FS
  • Przegląd możliwości Web Application Proxy
 11. Implementacja i zarządzanie usługą AD RMS
  • Omówienie AD RMS
  • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
  • Konfiguracja zawartości zabezpieczenia treści AD RMS
 12. Implementacja synchronizacji AD DS z Azure AD
  • Planowanie i przygotowywanie scenariuszy synchronizacji danych
  • Implementacja danych przy użyciu Azure AD Connect
  • Zarządzanie tożsamościami w rozwiązaniach łączonych
 13. Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie danych w AD DS
  • Monitorowanie AD DS
  • Zarządzanie bazą AD DS
  • Proces odzyskiwania obiektów w AD DS

Polecane szkolenia uzupełniające:

 1. MS-20741 Networking with Windows Server 2016
 2. MS-20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
 3. MS-20743 Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016

MS 20744 Securing Windows Server 2016 Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 


Dla kogo:

Szkolenie dla administratorów i inżynierów IT chcących zdobyć wiedzę z zakresu podniesienia bezpieczeństwa infrastruktury opartej o środowisko Windows za pomocą najnowszych narzędzi zawartych w Windows Server 2016.


Wymagania wstępne:

Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik powinien posiadać:

 • Co najmniej dwa lata doświadczenia w IT
 • Praktyczną znajomość podstaw sieciowych, w tym TCP/IP, UDP i DNS
 • Praktyczną znajomość podstaw Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Praktyczną znajomość podstaw wirtualizacji Microsoft Hyper-V
 • Podstawy bezpieczeństwa Windows Server 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu:

70-744 Securing Windows Server 2016


Zakres tematyczny:

 1. Wykrywanie włamań przy użyciu narzędzi Sysinternals
  • Przegląd wykrywania włamań
  • Korzystanie z narzędzi Sysinternals do wykrywania włamań
 2. Ochrona poświadczeń i dostępu uprzywilejowanego
  • Zrozumienie praw użytkownika
  • Konta komputerowe i usług
  • Ochrona poświadczeń
  • zrozumienie uprzywilejowanego dostępu do stacji roboczych i serwerów skoku (jump)
  • Wdrożenie rozwiązań hasła administratora lokalnego
 3. Ograniczenie praw administratora przy pomocy JEA (Just Enough Administration)
  • Zrozumienie JEA
  • Konfigurowanie i wdrożenie JEA
 4. Zarządzania dostępem uprzywilejowanym i administracja lasami
  • Zrozumienie lasów ESAE
  • Przegląd MIM
  • Wdrożenie JIT i zarządzania dostępem uprzywilejowanym za pomocą MIM
 5. Radzenie sobie ze złośliwym oprogramowaniem oraz z zagrożeniami
  • Konfiguracja i zarządzanie Windows Defender
  • korzystanie z polityk ograniczenia oprogramowania (Software Restriction Policy) oraz AppLocker
  • Konfigurowanie i używanie strażnika urządzeń
  • Używanie i wdrożenie Enhanced Mitigation Experience Toolkit
 6. Analiza aktywności przy użyciu analityki zaawansowanego audytu oraz logów
  • Przegląd audytu
  • Zrozumienie zaawansowanego audytu
  • Konfigurowanie audytu oraz logów Windows PowerShell
 7. Analizowanie aktywności z funkcją Microsoft Advanced Threat Analytics oraz pakietem zarządzania operacyjnego
  • Przegląd zaawansowanej analityki zagrożeń
  • Zrozumienie OMS (Operations Management Suite)
 8. Zabezpieczanie infrastruktury wirtualizacji
  • Przegląd Guarded Fabric maszyn wirtualnych
  • Zrozumienie ekranowanych i szyfrowanych maszyn wirtualnych
 9. Zapewnienie infrastruktury serwerowej dla rozwoju aplikacji oraz obciążenia
  • Korzystanie z Compliance Security Manager
  • Wprowadzenie do nano serwera
  • Zrozumienie kontenerów
 10. Ochrona danych za pomocą szyfrowania
  • Planowanie i wdrożenie szyfrowania
  • Planowanie i wdrożenie funkcji BitLocker
 11. Ograniczanie dostępu do plików i folderów
  • Wprowadzenie do FSRM
  • Wdrożenie zarządzania klasyfikacją i zadania zarządzania plikami
  • Zrozumienie dynamicznej kontroli dostępu (DAC)
 12. Używanie zapory celem kontroli ruchu sieciowego
  • Zrozumienie zapory systemu Windows
  • Rozproszone, programowe zapory

Polecane szkolenia uzupełniające:

 • MS-20742 Identity with Windows Server 2016

MS 20697-1 Implementing and Managing Windows 10 Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 


Dla kogo:

Szkolenie skierowane administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za konfigurację, administrację i wsparcie użytkowników i urządzeń Windows 10 oraz osób zainteresowanych certyfikacją Microsoft.


Wymagania wstępne:

 • Znajomość podstaw dotyczących sieci TCP/IP oraz Domain Name System (DNS) )
 • Znajomość zasad zarządzania Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS)
 • podstawowa wiedza na temat zarządzania systemami Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012 lub 2016 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu:

70-697 Configuring Windows Devices


Zakres tematyczny:

 1. Przegląd Windows 10
  • Wprowadzenie do Windows 10
  • Poruszanie się po interfejsie
 2. Instalacja Windows 10
  • Instalacja Windows 10
  • Upgrade do Windows 10
 3. Konfiguracja urządzenia
  • Przegląd narzędzi wykorzystywanych do konfiguracji Windows 10
  • Opcje konfiguracji
  • Zarządzanie kontami użytkownika
  • Wykorzystanie OneDrive
 4. Konfiguracja połączeń sieciowych
  • Konfiguracja adresu IP połączenia sieciowego
  • Wdrożenie procesu rozwiązywania nazw
  • Wdrożenie bezprzewodowego połączenia sieciowego
  • Przegląd zagadnień dotyczących dostępu zdalnego
 5. Zarządzanie magazynem
  • Przegląd opcji dotyczących magazynowania
  • Zarządzanie dyskami, partycjami i wolumenami
  • Utrzymywanie dysków i wolumenów
  • Zarządzanie Storage Spaces
 6. Zarządzanie plikami i drukarkami
  • Wprowadzenie do systemu plików
  • Konfiguracja i zarządzanie dostępem do plików
  • Konfiguracja i zarządzanie folderami sieciowymi
  • Work Folders
  • Zarządzanie drukarkami
 7. Zarządzanie aplikacjami w Windows 10
  • Przegląd sposobów dostarczania aplikacji do użytkownika
  • Sklep Windows
  • Przeglądarki internetowe
 8. Zarządzanie bezpieczeństwem danych
  • Przegląd zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych
  • Ochrona danych z wykorzystaniem EFS
  • Wdrażanie i zarządzanie funkcją BitLocker
 9. Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń
  • Korzystanie z ustawień zabezpieczeń w celu ograniczenia zagrożeń
  • Konfiguracja UAC
  • Konfiguracja restrykcji związanych z aplikacjami
 10. Zarządzanie bezpieczeństwem sieci
  • Przegląd zagrożeń powiązanych z siecią
  • Zapora systemu Windows
  • Reguły bezpiecznych połączeń
  • Windows Defender
 11. Rozwiązywanie problemów i odtwarzanie
  • Zarządzanie urządzeniami i sterownikami
  • Odtwarzanie plików
  • Odtwarzanie urządzeń
 12. Utrzymanie Windows 10
  • Zarządzanie aktualizacjami
  • Monitorowanie Windows 10
  • Optymalizacja pod kątem wydajności

Polecane szkolenia uzupełniające:

 • MS-20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services

MS 20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 
Dla kogo: Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów oraz pracowników działu IT odpowiedzialnych za wdrażanie systemów oraz aplikacji.
Wymagania wstępne:
 • Znajomość podstaw sieci, Active Directory Domain Services, systemów Windows Server 2012 r2 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu: 70-697 Configuring Windows Devices
Zakres tematyczny:
 1. Zarządzanie komputerami i urządzeniami w firmie
  • Zarządzanie Windows 10 w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
  • Wsparcie urządzeń
  • Zarządzanie za pomocą chmury
 2. Wdrażanie Windows 10
  • Omówienie procesu wdrażania
  • Ustawianie wdrażania pod wymagania firmowe
  • Wdrażanie Windows 10 za pomocą MDT
  • Utrzymywanie instalacji Windows 10
  • Zarządzanie aktywacjami
 3. Zarządzanie profilami i stanem użytkownika
  • Zarządzanie profilami i stanem użytkownika
  • Wdrażanie profili z wykorzystaniem GPO
  • Migracja użytkowników
 4. Zarządzanie logowaniem i tożsamością użytkownika
  • Omówienie możliwości
  • Planowanie integracji z chmurą
 5. Zarządzanie komputerem i oprogramowaniem za pomocą GPO
  • Zarządzanie GPO
  • Konfiguracja komputerów w firmie wykorzystując GPO
  • Omówienie preferencji w GPO
 6. Zarządzanie dostępem do danych
  • Omówienie możliwości dostępu do danych
  • Wdrażanie rejestrowania urządzeń
  • Wdrożenie Work Folders
  • Zarządzanie dostępem do danych w chmurze
 7. Zarządzanie dostępem zdalnym
  • Przegląd możliwości
  • Konfiguracja VPN
  • Wykorzystanie DirectAccess
  • Wsparcie dla RemoteApps
 8. Konfiguracja i zarządzanie klientem Hyper-V
  • Instalacja Hyper-V
  • Konfiguracja sieci w Hyper-V
  • Tworzenie wirtualnych dysków
  • Tworzenie wirtualnych maszyn
 9. Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
  • Omówienie możliwości
  • Omówienie Azure Active Directory Premium
  • Omówienie Azure Rights Management
  • Rozwiązanie Microsoft Intune
 10. Zarządzanie komputerami z wykorzystaniem Intune
  • Wdrażanie klienta Intune
  • Omówienie zasad Intune
  • Zarządzanie mobilnymi rozwiązaniami w Intune
 11. Zarządzanie aktualizacjami i Endpoint Protection z wykorzystaniem Intune
  • Zarządzanie aktualizacjami w Intune
  • Zarządzanie Enpoint Protection
 12. Oprogramowanie i dostęp do zasobów Intune
  • Omówienie zarządzanie aplikacjami w Intune
  • Proces wdrażania aplikacji
  • Kontrola dostępu do firmowych zasobów

Polecane szkolenia uzupełniające:
 • MS-20697-1 Implementing and Managing Windows 10

MS 10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 
Dla kogo: Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zajmują się wsparciem i rozwiązywaniem problemów w Windows 10.
Wymagania wstępne:
 • Znajomość: DNS, ADDS, rozwiązań PKI oraz Windows Server 2012 R2 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu: 70-697 Configuring Windows 10 Devices
Zakres tematyczny:
 1. Metody rozwiązywania problemów
  • Omówienie Windows 10
  • Rola osoby rozwiązującej problemy
  • Omówienie kroków w rozwiązywaniu problemów
  • Narzędzia przydatne w rozwiązywaniu problemów
 2. Rozwiązywanie problemów ze startem komputera
  • Omówienie środowiska do rozwiązywania problemów
  • Kroki podczas startu systemu
  • Rozwiązywanie problemów z usługami
  • Odzyskiwanie danych z zaszyfrowanych dysków
 3. Rozwiązywanie problemów ze sprzętem
  • Omówienie sterowników
  • Rozwiązywanie fizycznych problemów ze sprzętem
  • Monitowanie niezawodności systemu
  • Konfiguracja rejestru
 4. Problemy ze zdalnymi komputerami
  • Korzystanie ze zdalnego pulpitu
  • Korzystanie z wsparcia zdalnego
  • Zdalne uruchamianie w Powershell
 5. Rozwiązywanie problemów z siecią
  • Określanie sieci
  • Problemy z połączeniami
  • Rozwiązywanie problemów z rozwiązywaniem nazw
 6. GPO
  • Omówienie GPO
  • Rozwiązywanie problemów klienckich z GPO
 7. Rozwiązywanie problemów z ustawieniem użytkownika
  • Problemy z logowaniem
  • Problemy z aplikacjami
 8. Rozwiązywanie problemów ze zdalnymi połączeniami
  • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DirectAccess
 9. Rozwiązywanie problemów z dostępem do domeny
  • Konfiguracja uprawnień
  • Odzyskiwanie zaszyfrowanych plików
  • Rozwiązywanie problemów z drukowaniem
 10. Rozwiązywanie problemów z dostępem do zasobów z komputerów spoza domeny
  • Problemy z rejestracją urządzeń
  • Konfiguracja Work Folders
  • Dostęp do zasobów OneDrive
 11. Rozwiązywanie problemów z aplikacjami
  • rozwiązywanie problemów z instalacją aplikacji
  • rozwiązywanie problemów z aplikacjami
  • rozwiązywanie problemów z dostępem do aplikacji webowych
 12. Utrzymywanie Windows 10
  • rozwiązywanie problemów z aktywacją Windows 10
  • monitorowanie wydajności
  • aktualizacje systemu i aplikacji
 13. Odzyskiwanie danych i systemu operacyjnego
  • odzyskiwanie plików w Windows 10
  • odzyskiwanie systemu operacyjnego

Polecane szkolenia uzupełniające:
 1. MS 20697-1 Implementing and Managing Windows 10
 2. MS 20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services

MS 10961 Automating Administration with Windows PowerShell Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 
Dla kogo: Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów z branży IT, którzy mają doświadczenie w Windows Server oraz klientami systemu Windows, skierowane do osób, które chcą korzystać z Windows PowerShell w celu automatyzacji zadań administracyjnych.
Wymagania wstępne: Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik powinien:
 • posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania Windows Server i kontami klienckimi Windows
 • znać podstawy usługi Active Directory, konfiguracji kart sieciowych oraz dysków 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu: Brak
Zakres tematyczny:
 1. Rozpoczynanie pracy z Windows PowerShell
  • przegląd środowiska
  • znajdowanie i wykonywanie poleceń
 2. Praca z Pipeline
  • praca z Pipeline
  • eksportowanie, importowanie i konwersja danych
  • filtrowanie obiektów wyjściowych Pipeline
  • wyliczanie obiektów w Pipeline
 3. Zrozumienie sposobu działania Pipeline
  • przekazywanie danych w Pipeline według wartość
  • przekazywanie danych w Pipeline według nazwy obiektu
 4. Używanie PSProviders oraz PSDrives
  • omówienie PSProviders oraz PSDrives
  • wykorzystywanie PSDrives
 5. Formatowanie wyjścia
  • korzystanie z formatowanie podstawowego
  • korzystanie z formatowania zaawansowanego
  • przekierowanie sformatowanego wyjścia
 6. Używanie WMI oraz CIM
  • wprowadzenie do WMI/CIM
  • przeszukiwania danych z wykorzystaniem WMI/CIM
  • wprowadzanie zmian przy użyciu WMI/CIM
 7. Przygotowanie obsługi skryptów
  • użycie zmiennych
  • bezpieczeństwo
  • praca z poświadczeniami alternatywnymi
 8. Przejście z polecenia do skryptu do modułu
  • przejście z polecenia do skryptu
  • przejście ze skryptu do funkcji do modułu
  • obsługa podstawowych błędów
  • korzystanie z podstawowych konstrukcji skryptów
 9. Administracja zdalna komputerami
  • użycie podstaw administracji zdalnej
  • korzystanie z sesji zdalnych
 10. Wszystko razem
  • planowanie skryptu
 11. Praca w tle a zadania zaplanowane
  • praca w tle
  • zadania zaplanowane
 12. Wykorzystanie zaawansowanych technik PowerShell i profili
  • wykorzystanie zaawansowanych technik PowerShell
  • tworzenie skryptów profilu

Polecane szkolenia uzupełniające:
 1. MS-10962 Advanced Automated Administration with Windows PowerShell
 2. MS-55202 PowerShell 5.0 and Desired State Configuration

MS 20761 Querying Data with Transact-SQL Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 
Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do analityków, administratorów, inżynierów systemowych i programistów odpowiedzialnych za pisanie zapytań w języku Transact-SQL w SQL Server 2016.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu: 70-761 Querying Data with Transact-SQL
Wymagania wstępne: Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu:
 • Teorii relacyjnych baz danych
 • Systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz jego kluczowych funkcji 

Zakres tematyczny:
 1. Wstęp do SQL Server 2016
  • Podstawowa architektura SQL Server
  • Edycje i wersje SQL Server
  • Wprowadzenie do pracy z SQL Server Management Studio
 2. Wstęp do zapytań Transact-SQL
  • Wstęp do Transact-SQL
  • Zbiory
  • Logika predykatów
  • Kolejność logiczna operacji w instrukcji SELECT
 3. Pisanie zapytań SELECT
  • Pisanie prostych instrukcji SELECT
  • Eliminacja duplikatów przy użyciu DISTINCT
  • Używanie aliasów kolumn i tabel
  • Pisanie prostych instrukcji CASE
 4. Łączenie kilku tabel w jednym zapytaniu
  • Złączenia
  • Zapytania z połączeniami INNER
  • Zapytania z połączeniami OUTER
  • Zapytania z połączeniami SELF i CROSS
 5. Sortowanie i filtrowanie danych
  • Sortowanie danych
  • Filtrowanie danych przy użyciu predykatów
  • Filtrowanie z opcjami TOP i OFFSET-FETCH
  • Praca z wartościami brakującymi i nieznanymi
 6. Praca z typami danych SQL Server 2016
  • Wstęp do typów danych SQL Server 2016
  • Praca z typami znakowymi
  • Praca z danymi daty i czasu
 7. Modyfikacja danych za pomocą DML
  • Dodawanie danych do tabeli
  • Modyfikowanie i usuwanie danych
 8. Używanie funkcji wbudowanych
  • Pisanie zapytań wykorzystujących funkcje wbudowane
  • Korzystanie z funkcji konwertujących
  • Korzystanie z funkcji logicznych
  • Korzystanie z funkcji w celu testowania wartości NULL
 9. Grupowanie i agregacja danych
  • Korzystanie z funkcji agregujących
  • Używanie klauzuli GROUP BY
  • Filtrowanie grup za pomocą klauzuli HAVING
 10. Używanie podzapytań
  • Pisanie samozawierających podzapytań
  • Pisanie skorelowanych podzapytań
  • Używanie predykatu EXISTS z podzapytaniami
 11. Używanie operatorów zbiorów
  • Zapytania używające operatorów UNION
  • Zapytania używające operatorów EXCEPT i INTERSECT
  • Zapytania używające APPLY

Polecane szkolenia uzupełniające:
 • MS-20762 Developing SQL Databases

MS 20764 Administering a SQL Database Infrastructure Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 


Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz programistów baz danych odpowiedzialnych za administrację serwerem SQL 2016 oraz zarządzanie bazami danych SQL Server 2016.


Wymagania wstępne

 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowej funkcjonalności
 • Praktyczna znajomość języka Transact-SQL
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych
 • Pewne doświadczenie w projektowaniu baz danych

Szkolenie przygotowuje do egzaminu:

70-764 Administering a SQL Database Infrastructure


Zakres tematyczny:

 1. Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników
  • Uwierzytelnianie połączeń do SQL Server
  • Autoryzacja dostępu kont logowania do bazy danych
  • Autoryzacja pomiędzy serwerami
  • Bazy danych Partially contained
 2. Przypisywanie ról serwera i bazy danych
  • Praca z rolami serwera
  • Praca ze stałymi rolami bazy danych
  • Tworzenie ról definiowanych przez użytkownika
 3. Autoryzacja dostępu użytkowników do zasobów
  • Autoryzacja dostępu użytkowników do obiektów
  • Autoryzacja dostępu użytkowników do wykonania kodu
  • Konfiguracja uprawnień na poziomie schematu
 4. Ochrona danych przy użyciu szyfrowania i audytu
  • Opcje audytowania dostępu do danych w SQL Server
  • Implementacja audytu SQL Server
  • Zarządzanie audytem SQL Server
  • Ochrona danych przy użyciu szyfrowania
 5. Modele odzyskiwania SQL Server
  • Strategie wykonywania kopii zapasowych
  • Zrozumienie działania logowania transakcji
  • Planowanie strategii wykonywania kopii zapasowych
 6. Wykonywanie kopii zapasowej
  • Tworzenie kopii zapasowej baz danych i logów transakcji
  • Zarządzanie kopiami zapasowymi
  • Opcje tworzenia kopii zapasowej
 7. Odtwarzanie baz danych SQL Server
  • Zrozumienie procesu odtwarzania
  • Odtwarzanie baz danych
  • Odtwarzanie kopii zapasowej do punktu w czasie
  • Odtwarzanie baz systemowych oraz pojedynczych plików
 8. Automatyzacja zarządzania SQL Server
  • Automatyzacja zarządzania SQL Server
  • Praca z usługą agenta SQL Server
  • Zarządzanie zadaniami agenta SQL Server
  • Zarządzanie zadaniami na wielu serwerach
 9. Konfiguracja zabezpieczeń dla SQL Server Agent
  • Zrozumienie zabezpieczeń SQL Server Agent
  • Konfiguracja poświadczeń
  • Konfiguracja kont proxy
 10. Monitorowanie SQL Server przy użyciu alertów i powiadomień
  • Konfiguracja database mail
  • Monitorowanie błędów SQL Server
  • Konfigurowanie operatorów, alertów i powiadomień
  • Alerty w bazie danych Azure SQL
 11. Wstęp do zarządzania SQL Server przy użyciu PowerShell
  • Konfiguracja SQL Server przy użyciu PowerShell
  • Administracja SQL Server przy użyciu PowerShell
  • Utrzymanie środowiska SQL Server przy użyciu PowerShell
  • Utrzymanie baz danych Azure SQL przy użyciu PowerShell
 12. Śledzenie dostępu do SQL Server
  • Przechwytywanie aktywności przy użyciu SQL Server profiler
  • Zwiększanie wydajności przy użyciu Database Engine Tuning Advisor
  • Praca z opcjami śledzenia
  • Rozproszone odtwarzanie
  • Monitorowanie blokowania
 13. Monitorowanie SQL Server 2014
  • Monitorowanie aktywności
  • Zbieranie i zarządzanie danymi wydajności
  • Analiza zebranych danych wydajności
  • SQL Server utility
 14. Rozwiązywanie problemów z SQL Server
  • Metodologia rozwiązywania problemów
  • Rozwiązywanie problemów związanych z usługą
  • Rozwiązywanie problemów z logowaniem i łącznością
  • Rozwiązywanie typowych problemów
 15. Importowanie i eksportowanie danych
  • Transferowanie danych do/z SQL Server
  • Importowanie i eksportowanie danych z tabel
  • Używanie BCP i BULK INSERT do importu danych
  • Wdrażanie i aktualizacja aplikacji data-tier 

Polecane szkolenia uzupełniające:

 • MS-20764 Administering a SQL Database Infrastructure

MS 20762 Developing SQL Databases Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 


Dla kogo:

Szkolenie skierowane do architektów, projektantów i programistów baz danych odpowiedzialnych za projektowanie, implementację i utrzymanie rozwiązań opartych o SQL Server 2016.


Wymagania wstępne:

 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowej funkcjonalności
 • Praktyczna znajomość języka Transact-SQL
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych

Szkolenie przygotowuje do egzaminu:

70-762: Developing SQL Databases 


Zakres tematyczny:

 1. Wstęp do programowania baz danych
  • Wstęp do platformy SQL Server
  • Zadania programowania baz danych SQL Server
 2. Projektowanie i implementacja tabel
  • Projektowanie tabel
  • Typy danych
  • Praca ze schematami
  • Tworzenie i modyfikacja tabel
 3. Zaawansowane projekty tabel
  • Partycjonowanie danych
  • Kompresja danych
  • Tabele typu Temporal
 4. Zapewnienie spójności danych przez ograniczenia
  • Wymuszanie spójności danych
  • Implementacja spójności domenowej
  • Implementacja spójności encji i referencyjnej
 5. Wprowadzenie do indeksowania
  • Podstawowe koncepcje indeksów
  • Typy danych i indeksy
  • Indeksy jednokolumnowe i złożone
 6. Projektowanie zoptymalizowanych strategii indeksowania
  • Indeksy pokrywające
  • Zarządzanie indeksami
  • Plany wykonania zapytania
  • Używanie DTE
 7. Indeksy typu columnstore
  • Wstęp do indeksów typu Columnstore
  • Tworzenie indeksów typu Columnstore
  • Praca z indeksami typu Columnstore
 8. Projektowanie i implementacja widoków
  • Wprowadzenie do widoków
  • Tworzenie i zarządzanie widokami
  • Wydajność zapytań bazujących na widokach
 9. Projektowanie i implementacja procedur składowanych
  • Wprowadzenie do procedur składowanych
  • Praca z procedurami składowanymi
  • Implementacja parametryzowanych procedur składowanych
  • Kontrola kontekstu wykonywania
 10. Projektowanie i implementacja funkcji tworzonych przez użytkownika
  • Przegląd funkcji
  • Projektowanie i implementacja funkcji skalarnych
  • Projektowanie i implementacja funkcji tablicowych
  • Rozważania dotyczące funkcji
  • Alternatywne rozwiązania
 11. Modyfikacje danych poprzez wyzwalacze
  • Projektowanie wyzwalaczy DML
  • Implementacja wyzwalaczy DML
  • Zaawansowane koncepcje wyzwalaczy
 12. Używanie tabel In-Memory
  • Tabele Memory-Optimized
  • Procedury natywne
 13. Implementacja kodu zarządzanego w SQL Server
  • Wprowadzenie do integracji SQL CLR
  • Importowanie i konfiguracja bibliotek
  • Implementacja integracji SQL CLR
 14. Przechowywanie i odpytywanie danych XML w SQL Server
  • Wprowadzenie do XML i schematów XML
  • Przechowywanie danych XML i schematów w SQL Server
  • Implementacja typu danych XML
  • Wykorzystanie T-SQL do pracy z danymi XML
  • Wprowadzenie do XQuery
 15. Praca z danymi przestrzennymi
  • Wprowadzenie do danych przestrzennych
  • Praca z typami danych przestrzennych w SQL Server
  • Wykorzystanie danych przestrzennych w aplikacjach
 16. Przechowywanie i odpytywanie dużych danych binarnych i tekstowych w SQL Server
  • Rozważania dotyczące dużych danych binarnych
  • Praca z FILESTREAM
  • Używanie wyszukiwania pełnotekstowego

Powiązane szkolenia uzupełniające:

 1. MS-20764 Administering a SQL Database Infrastructure
 2. MS-20765 Provisioning SQL Databases
 3. MS-20767 Implementing a SQL Data Warehouse
 4. MS-20768 Developing SQL Data Models
 5. MS-10987 Performance Tuning and Optimizing SQL Databases

MS 20345-1 Administering Microsoft Exchange Server 2016 Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 


Dla kogo:

Administratorów systemów pocztowych oraz inżynierów odpowiedzialnych za planowanie, instalację i konfigurację środowisk pocztowych oraz osób zainteresowanych zdobyciem certyfikatu MCSA: Microsoft Exchange Server 2016.


Szkolenie przygotowuje do egzaminu:

70-345 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016


Wymagania wstępne:

 • Doświadczenie w administrowaniu Windows Server I Active Directory Domain Services
 • Znajomość usług DNS
 • Wiedza z zakresu usług sieciowych i stosu protokołów TCP/IP
 • Znajomość podstaw bezpieczeństwa dotyczących procesów uwierzytelniania i autoryzacji
 • Znajomość protokołu SMTP i technologii wykorzystywanych w PKI 

Zakres tematyczny

 1. Wdrażanie Microsoft Exchange Server 2016
  • przegląd funkcji Exchange Server 2016
  • wymagania i opcje wdrażania Exchange Server 2016
 2. Zarządzanie serwerami Microsoft Exchange Server 2016
  • zarządzanie Exchange Server 2016
  • przegląd roli Mailbox w Exchange 2016
  • konfiguracja serwerów Mailbox
 3. Zarządzanie obiektami odbiorców poczty
  • odbiorcy Exchange Server 2016
  • zarządzanie odbiorcami Exchange Server
  • konfiguracja list i polityk adresowych
 4. Zarządzanie środowiskiem Exchange Server 2016 oraz odbiorcami przy wykorzystaniu Exchange Management Shell
  • wprowadzenie do Exchange Management Shell
  • zarządzanie Exchange Server 2016 z wykorzystaniem Exchange Management Shell
  • zarządzanie Exchange Server 2016 z wykorzystaniem skryptów Exchange Management Shell
 5. Implementacja dostępu klientów
  • konfiguracja usług dostępu klientów w Exchange Server 2016
  • zarządzanie usługami klienckimi
  • połączenia klienta i publikowanie usług Exchange Server 2016
  • konfiguracja Outlook on the web
  • konfigurowanie komunikacji mobilnej Exchange Server 2016
  • Zarządzanie wysoką dostępnością Exchange Server 2016
  • wysoka dostępność w Exchange Server 2016
  • konfiguracja wysokiej dostępności baz pocztowych
  • konfiguracja wysokiej dostępności usług Client Access
 6. Wdrażanie odzyskiwania danych po awarii w Microsoft Exchange 2016
  • wdrażanie usług kopii zapasowej Exchange Server 2016
  • wdrażanie odzyskiwania po awarii Exchange Server 2016
 7. Konfiguracja i zarządzanie transportem wiadomości
  • wprowadzenie do transportu wiadomości
  • konfiguracja transportu wiadomości
  • zarządzanie regułami transportowymi
 8. Konfiguracja ochrony antywirusowej, antyspamowej i przed złośliwym oprogramowaniem
  • wdrażanie i zarządzanie rolą Edge Transport do ochrony wiadomości
  • wdrażanie rozwiązań antywirusowych dla Exchange Server 2016
  • wdrażanie rozwiązań antyspamowych dla Exchange Server 2016
 9. Implementacja i zarządzanie wdrożeniami Microsoft Exchange Online
  • wprowadzenie do Exchange Online oraz Office 365
  • zarządzanie usługą Exchange Online
  • wdrażanie procesu migracji do Exchange Online
 10. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Microsoft Exchange Server 2016
  • monitorowanie Exchange Server 2016
  • rozwiązywanie problemów z Exchange Server 2016
 11. Bezpieczeństwo i utrzymanie Exchange Server 2016
  • ochrona Exchange Server 2016 za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC)
  • konfiguracja rejestrowania inspekcji w Exchange Server 2016
  • utrzymywanie Exchange Server 2016

Polecane szkolenia uzupełniające:

 • MS-20345-2 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

MS 20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 


Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • specjalistów IT z wiedzą na temat technologii chmury, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Microsoft Azure
 • specjalistów IT, którzy chcą wdrożyć, konfigurować i administrować usługami i wirtualnymi maszynami w Microsoft Azure
 • specjalistów IT, którzy korzystali z Microsoft System Center do zarządzania infrastrukturą IT
 • administratorów Windows Server analizujących migrację lokalnych ról i usług Active Directory do chmury
 • informatyków, którzy chcą korzystać z Windows Azure do hostingu stron i usług mobilnych aplikacji back-end
 • specjalistów IT, którzy mają doświadczenie w technologiach cloud innych niż Microsoft, którzy spełniają wymagania wstępne kursu i chcą dowiedzieć się o Microsoft Azure
 • specjalistów IT, którzy chcą przystąpić do egzaminu Microsoft Certification exam, 70-533, Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 

Wymagania wstępne:

Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnicy powinni posiadać:

 • znajomość technologii wirtualizacji w tym: maszyn wirtualnych, wirtualnych sieci i wirtualnych dysków twardych
 • znajomość konfiguracji sieci, w tym: TCP/IP, DNS, wirtualnych sieci prywatnych, zapory systemowej i technologii szyfrowania
 • zrozumienie stron internetowych, w tym: tworzenie, konfigurowanie, monitorowanie i wdrożenie strony internetowej w usłudze Internet Information Services (IIS)
 • zrozumienie pojęć Active Directory oraz domen, lasu, kontrolerów domen, replikacji, Kerberos i LDAP
 • zrozumienie pojęć baz danych, w tym: tabel, kwerend, Structured Query Language (SQL) i analizy schematów baz danych
 • zrozumienie sprężystości i Disaster Recovery w tym: operacji tworzenia kopii zapasowych i procesów przywracania

Szkolenie przygotowuje do egzaminu:

70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions


Zakres tematyczny:

 1. Wprowadzenie do platformy Microsoft Azure
  • przegląd technologii stosowanych w rozwiązaniach chmurowych
  • Microsoft Azure
  • portale Azure
  • zarządzanie rozwiązaniem w chmurze poprzez PowerShell
 2. Przygotowanie i zarządzanie sieci wirtualnych
  • planowanie sieci wirtualnych
  • administracja sieciami
  • udostępnianie połączeń pomiędzy site'ami
 3. Implementowanie maszyn wirtualnych
  • planowanie zadań dla maszyn wirtualnych
  • korzystanie z narzędzia Microsoft Assessment and Planning Toolkit for Azure
  • budowanie maszyn wirtualnych
 4. Zarządzanie maszynami wirtualnymi
  • konfiguracja maszyn
  • zadania zarządzania i monitorowania maszyn wirtualnych
 5. Tworzenie rozwiązań Websites
  • planowanie wdrożeń Websites
  • proces wdrażania
  • konfiguracja Websites
  • monitorowanie rozwiązań opartych o Websites i WebJobs
  • zarządzanie ruchem (Traffic Manager)
 6. Planowanie i implementacja składowania danych
  • planowanie składowania
  • przygotowanie i zarządzanie składowanymi danymi
  • kopie bezpieczeństwa i monitorowanie
 7. Planowanie i implementacja usług danych (Data Services)
  • usługi danych w Microsoft Azure
  • implementowanie baz danych Azure SQL
  • bezpieczeństwo w Azure SQL
  • monitorowanie baz danych Azure SQL
  • zarządzanie ciągłością w Azure SQL
 8. Implementowanie usług chmurowych i mobilnych
  • planowanie wdrażania usług do Azure
  • proces wdrażania pakietów
  • konfigurowanie serwisów
  • charakterystyka usług mobilnych
  • monitorowanie i diagnostyka rozwiązań
 9. Implementowanie dostarczania treści (CDN Content Delivery Networks) oraz usługi multimediów
  • omówienie Azure Content Delivery Networks
  • publikacja zawartości poprzez Azure Media Services
 10. Wykorzystanie Azure Active Directory
  • tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  • konfiguracja zintegrowanego bezpieczeństwa aplikacji z Azure Active Directory
  • omówienie oferty Azure Active Directory Premium
 11. Zarządzanie usługą katalogową w środowisku hybrydowym
  • rozszerzanie lokalnych usług AD do Azure
  • synchronizacja katalogów
  • implementowanie federacji
 12. Automatyzacja zarządzania
  • komponenty wykorzystywane do automatyzacji
  • przepływy PowerShell
  • zarządzanie automatyzacją 

Polecane szkolenia uzupełniające:

 1. MS-10979 Microsoft Azure Fundamentals
 2. MS-20532 Developing Microsoft Azure Solutions

MS 20347 Enabling and Managing Office 365 Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni
Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów IT, którzy biorą udział w procesie ewaluacji, planowania, wdrożenia oraz obsługi usług Office 365 takich jak tożsamości, zależności, wymagania i technologie wsparcia.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu: 
 • 70-346 Managing Office 365 Identities and Requirements
 • 70-347 Enabling Office 365 Services

Wymagania wstępne:
 • Minimum 2 lata doświadczenia związanego z administracją Windows Server (2012 lub 2012 R2)
 • Minimum 1 rok doświadczenia związanego z pracą z Active Directory Domain Services Minimu 1 rok doświadczania z usługami związanymi z rozwiązywanie nazw (w tym DNS)
 • Doświadczenie związane z pracą z usługami certyfikacyjnymi, w tym certyfikatami infrastruktury kluczy publicznych (PKI)
 • Doświadczenie związane z pracą z PowerShell, Exchange 2013 (lub późniejszym), Lync Server 2013 lub Skype for Business 2015 oraz SharePoint Server 2013 (lub późniejszym) będzie przydatne w trakcie szkolenia, ale nie jest wymagane

Zakres tematyczny:
 1. Planowanie i inicjowanie dzierżawy do Office 365
  • Przegląd usługi Office 365
  • Inicjowanie dzierżawy Office 365
  • Planowanie fazy pilotażowej
 2. Zarządzanie użytkownikami, grupami Office 365
  • Zarządzanie użytkownikami i licencjami
  • Zarządzanie hasłami i poświadczeniami
  • Zarządzanie grupami bezpieczeństwa Office 365
  • Zarządzanie użytkownikami i grupami Office 365 za pomocą PowerShell
  • Konfigurowanie dostępu administracyjnego
 3. Konfigurowanie połączeń klienckich do Microsoft Office 365
  • Planowanie dotyczące klientów Office 365
  • Planowanie połączeń dla Office 365
  • Konfigurowanie połączeń dla klientów Office 365
 4. Planowanie i konfigurowanie synchronizacji usług katalogowych
  • Planowanie i przygotowanie do synchronizacji usług katalogowych
  • Wrażanie synchronizacji usług katalogowych za pomocą AD Connect
  • Zarządzanie tożsamościami Office 365 za pomocą synchronizacji usług katalogowych
 5. Planowanie i wdrażanie Office 2016 ProPlus
  • Przegląd wersji Office 365 ProPlus
  • Planowanie i zarządzanie wdrażaniem Office 365 ProPlus ukierunkowanym na użytkowników
  • Planowanie i zarządzanie centralnym wdrażaniem Office 365 ProPlus
  • Telemetria i raportowanie Office
 6. Planowanie i zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami dla Exchange Online
  • Przegląd usługi Exchange Online
  • Zarządzanie użytkownikami Exchange Online
  • Planowanie i konfigurowanie uprawnień Exchange Online
 7. Planowanie i konfigurowanie usług w Exchange Online
  • Planowanie i konfigurowanie przepływu poczty w Office 365
  • Planowanie i konfigurowanie ochrony poczty w Office 365
  • Planowanie i konfigurowanie polityk dostępu dla klientów
  • Migracja do Exchange Online
 8. Planowanie i wdrażanie usługi Skype for Business Online
  • Planowanie i konfigurowanie ustawień usługi Skype for Business Online
  • Konfigurowanie połączeń użytkowników i klientów Skype for Business Online
  • Planowanie integracji usług głosowych ze Skype for Business Online
 9. Planowanie i konfigurowanie usługi SharePoint Online
  • Konfigurowanie usługi SharePoint Online
  • Planowanie i konfigurowanie zbioru witryn SharePoint Online
  • Planowanie i konfigurowanie udostępnień dla użytkowników zewnętrznych
 10. Planowanie i konfigurowanie usługi Office 365 dotyczącej współpracy
  • Planowanie i zarządzanie usługą Yammer Enterprise
  • Planowanie i konfigurowanie usługi OneDrive for Business
  • Konfigurowanie grup Office 365
 11. Planowanie i konfigurowanie zarządzania prawami i zgodnością
  • Przegląd funkcjonalności związanych ze zgodnością Office 365
  • Planowanie i konfigurowanie usługi Azure Right Management w Office 365
  • Zarządzanie funkcjonalnościami związanymi ze zgodnością Office 365
 12. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów Office 365
  • Rozwiązywanie problemów Office 365
  • Monitorowanie stanu usług Office 365
 13. Planowanie i konfigurowanie federacji tożsamości
  • Wyjaśnienie pojęcia federacji tożsamości
  • Planowanie wdrażania usługi AD FS
  • Wdrażanie AD FS dla federacji tożsamości w Office 365
 14. Planowanie i konfigurowanie federacji tożsamości

MS 20339-1 Planning and Administering SharePoint 2016 Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 
Dla kogo: Szkolenie skierowane do administratorów, inżynierów systemowych i architektów odpowiedzialnych za planowanie, instalację, konfigurację oraz utrzymanie Microsoft SharePoint Server 2016 oraz osób zainteresowanych zdobyciem certyfikatu MCSA: Microsoft SharePoint Server 2016.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu: 70-331 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
Wymagania wstępne: Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu:
 • Zarządzania oprogramowaniem w środowisku serwera Windows Server 2012/2012R2/2016
 • Wdrażania i zarządzania aplikacjami natywnie, wirtualnie i w chmurze
 • Administrowania usługami IIS
 • Konfigurowania usług AD DS w celu użycia w uwierzytelnianiu, autoryzacji i jako katalogu użytkowników
 • Zdalnego zarządzania aplikacjami przy użyciu Windows PowerShell 4.0
 • Zarządzania bazami danych i rolami serwerów w SQL Server
 • Łączenia aplikacji z serwerem SQL
 • Wdrażania zabezpieczeń opartych na roszczeniach
 • Korzystania z wirtualnych maszyn Microsoft Hyper-V 

Zakres tematyczny:
 1. Wprowadzenie do SharePoint 2016
  • Kluczowe komponenty wdrożenia
  • Nowe funkcje SharePoint 2016
  • Opcje wdrażania SharePoint 2016
 2. Projektowanie architektury informacyjnej
  • Identyfikacja wymagań biznesowych
  • Zrozumienie wymagań biznesowych
  • Organizacja informacji w SharePoint 2016
  • Planowanie odkrywalności
 3. Projektowanie architektury logicznej
  • Przegląd architektury logicznej
  • Dokumentowanie architektury logicznej
 4. Projektowanie architektury fizycznej
  • Projektowanie komponentów fizycznych dla wdrożenia SharePoint
  • Projektowanie komponentów wspierających
  • Topologie farm SharePoint
  • Mapowanie projektu architektury logicznej do architektury fizycznej
 5. Instalacja i konfiguracja SharePoint Server 2016
  • Instalacja SharePoint 2016
  • Instalacja nienadzorowana i konfiguracja w oparciu o skrypty
  • Konfiguracja ustawień farmy SharePoint 2016
 6. Tworzenie aplikacji web i zbioru witryn
  • Tworzenie aplikacji web
  • Konfiguracja aplikacji web
  • Tworzenie i konfiguracja zbioru witryn
 7. Planowanie i konfiguracja aplikacji usługowych
  • Wstęp do architektury aplikacji usługowych
  • Tworzenie i konfiguracja aplikacji usługowych
 8. Zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami i zabezpieczenie treści
  • Konfiguracja autoryzacji w SharePoint 2016
  • Zarządzanie dostępem do zasobów
 9. Konfigurowanie uwierzytelniania w SharePoint 2016
  • Przegląd uwierzytelnienia
  • Konfiguracja federacji uwierzytelniania
  • Uwierzytelnianie pomiędzy serwerami
 10. Bezpieczeństw wdrażania SharePoint 2016
  • Bezpieczeństwo platformy
  • Konfiguracja bezpieczeństwa na poziomie farmy
 11. Zarządzanie taksonomią
  • Zarządzanie typami zawartości
  • Zrozumienie zarządzalnych metadanych
  • Konfiguracja usługi Managed Metadata Service
 12. Konfigurowanie profili użytkowników
  • Konfiguracja User Profile Service Application
  • Zarządzanie profilami użytkowników oraz grupami odbiorców
 13. Konfiguracja wyszukiwania
  • Zrozumienie architektury Search Service Application
  • Konfiguracja wyszukiwania w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie wyszukiwaniem w przedsiębiorstwie
 14. Monitorowanie i utrzymanie środowiska SharePoint 2016
  • Monitorowanie środowiska SharePoint 2016
  • Strojenie i optymalizacja środowiska SharePoint 2016
  • Planowanie i konfiguracja buforowania
  • Rozwiązywanie problemów

Polecane szkolenia uzupełniające:
 • MS-20339-2 Advanced Technologies of SharePoint 2016

MS 20703-1 Administering System Center Configuration Manager Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 
Dla kogo: Przeznaczone jest dla administratorów i specjalistów IT chcących poznać działanie SCCM oraz w jaki sposób używać poszczególnych jego funkcji.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu: 70-703 Administering System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration
Wymagania wstępne:
 • podstawowa wiedzą o Active Directory
 • znajomość podstawowych pojęć sieciowych
 • podstawy instalacji, zarządzania oraz rozwiązywania problemów z komputerami PC
 • podstawy infrastruktury PKI (certyfikaty)
 • podstawy instalacji oraz konfiguracji ról serwerowych
 • podstawy konfiguracji systemów iOS, Android oraz Windows Mobile 

Zakres tematyczny:
 1. Zarządzanie komputerami oraz urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie
  • omówienie architektury systemu Configuration Manager
  • omówienie narzędzi administracyjnych Configuration Manager
  • omówienie narzędzi do monitorowania oraz rozwiązywania problemów związanych z systemem
 2. Analiza danych przy użyciu zapytań i raportów
  • omówienie tworzenia zapytań
  • instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server reporting Services
 3. Przygotowanie środowiska do zarządzania komputerami PC oraz urządzeniami mobilnymi
  • konfiguracja granic oraz grup granic
  • konfiguracja wykrywania zasobów
  • integracja z serwerem Exchange do zarządzaniami urządzeniami mobilnymi
  • konfiguracja użytkowników oraz kolekcji komputerów
 4. Instalacja oraz zarządzanie klientami systemu
  • omówienie klienta Configuration Manager
  • instalacja klienta Configuration Manager
  • konfiguracja oraz monitorowanie statusu klientów Configuration Manager
  • zarządzanie ustawieniami klientów Configuration Manager
 5. Zarządzanie zbieraniem danych o komputerach PC i aplikacjach
  • wprowadzenie do zbierania danych
  • konfiguracja zapasów sprzętowych i aplikacyjnych
  • zarządzanie zbieraniem spisu
  • omówienie zliczania użycia oprogramowania
  • konfiguracja oraz zarządzanie Asset Intelligence
 6. Zarządzanie oraz dystrybucja plików używanych we wdrożeniach
  • przygotowanie infrastruktury do zarządzania treścią
  • dystrybucja oraz zarządzanie treścią na punktach dystrybucyjnych
 7. Wdrażanie oraz zarządzanie aplikacjami
  • omówienie zarządzania aplikacjami
  • tworzenie aplikacji
  • wdrażanie aplikacji
  • zarządzanie aplikacjami
  • wdrażanie wirtualnych aplikacji App-V przy użyciu SCCM (opcjonalnie)
  • wdrażanie oraz zarządzanie aplikacjami z Windows Store.
 8. Zarządzanie oraz wdrażanie aktualizacji dla komputerów PC
  • omówienie zarządzania aktualizacjami
  • przygotowanie serwera Configuration Manager do zarządzania aktualizacjami
  • zarządzanie aktualizacjami
  • konfiguracja automatycznych reguł wdrażania aktualizacji
  • monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów z aktualizacjami
 9. Wdrożenie Endpoint Protection dla komputerów PC
  • omówienie Endpoint Protection w SCCM
  • konfiguracja, wdrożenie oraz monitorowanie polityk Endpoint Protection
 10. Zarządzanie zgodnością oraz zabezpieczanie dostępu do danych
  • omówienie zarządzania zgodnością oraz zabezpieczania dostępu do danych
  • konfiguracja ustawień zgodności z wyznaczonymi standardami
  • przeglądanie wyników sprawdzania zgodności
  • zarządzanie dostępem do zasobów oraz danych
 11. Wdrażanie systemów operacyjnych
  • omówienie instalacji systemu operacyjnego
  • przygotowanie do wdrażania systemu operacyjnego
  • wdrażanie systemu operacyjnego
  • zarządzanie systemem Windows jak usługą
 12. Zarządzanie oraz utrzymanie serwera Configuration Manager
  • konfiguracja ról administracyjnych oraz dostępu do konsoli
  • konfiguracja narzędzi zdalnych
  • omówienie utrzymania serwera Configuration Manager
  • back up oraz odtwarzanie serwera Configuration Manager

Polecane szkolenia uzupełniające:
 1. MS-20687 Configuring Windows 8.1
 2. MS-20703-1 Administering System Center Configuration Manager
 3. MS-10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10
 4. MS-20410 Installing and Configuring Windows Server 2012
 5. MS-20411 Administering Windows Server 2012
 6. MS-20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

MS 20483 Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2012 Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni
Dla kogo: Szkolenie dla programistów chcących programować w języku C# posiadających doświadczenie w programowaniu w jednym z języków C, C++, Visual Basic lub Java i rozumiejących koncepcje programowania zorientowanego obiektowo.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu: 70-483: Programming in C#
Wymagania wstępne: Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu:
 • doświadczenie w zakresie podstaw programowania w C#
 • znajomość operatorów arytmetycznych, relacyjnych oraz logicznych
 • umiejętność tworzenia struktur za pomocą instrukcji warunkowej IF oraz FOR
 • umiejętność wykorzystania Visual Studio IDE do określania błędów logicznych
 • umiejętność posługiwania się funkcjami
 • znajomość metod dołączania się do bazy SQL Server

Zakres tematyczny:
 1. Przegląd składni C#
  • Przegląd pisania aplikacji w C#
  • Typy danych, operatory i wyrażenia
  • Konstrukcje języka programowania C#
 2. Tworzenie metod, obsługa wyjątków i monitorowanie aplikacji
  • Tworzenie i wywoływanie metod
  • Tworzenie metod przeciążonych i używanie parametrów wyjściowych i opcjonalnych
  • Obsługa wyjątków
  • Monitorowanie aplikacji.
 3. Pisanie kodu w aplikacjach z graficznym interfejsem użytkownika
  • Implementacja struktur i wyliczeń
  • Organizacja danych w kolekcje
  • Obsługa zdarzeń
 4. Tworzenie klas i implementacja typowanych kolekcji
  • Tworzenie klas
  • Definiowanie i implementacja interfejsów
  • Implementacja typowanych kolekcji.
 5. Tworzenie hierarchii klas przy użyciu dziedziczenia
  • Tworzenie hierarchii klas
  • Rozszerzanie klas .NET Framework
  • Tworzenie typów rodzajowych
 6. Odczyt i zapis danych lokalnych
  • Odczyt i zapis plików
  • Serializacja i deserializacja danych
  • Wykonywanie operacji I/O przy użyciu strumieni
 7. Dostęp do baz danych
  • Tworzenie i używanie modeli Entity Framework
  • Odpytywanie danych przy użyciu LINQ
  • Aktualizacja danych przy użyciu LINQ.
 8. Dostęp do danych zdalnych
  • Dostęp do danych w sieci Web
  • Dostęp do danych w chmurze
 9. Projektowanie interfejsu użytkownika w aplikacjach graficznych
  • Używanie XAML do definiowania interfejsu użytkownika
  • Wiązanie kontrolek z danymi
  • Stosowanie stylów w interfejsie użytkownika
 10. Ulepszanie wydajności i responsywności aplikacji
  • Implementacja wielozadaniowości przy użyciu zadań i wyrażeń lambda
  • Wykonywanie operacji asynchronicznie
  • Synchronizacja równoległego dostępu do danych
 11. Integracja z kodem niezarządzalnym
  • Tworzenie i używanie obiektów dynamicznych
  • Zarządzanie cyklem życia obiektów i kontrola zasobów niezarządzalnych
 12. Tworzenie typów wielokrotnego użycia i podzespołów
  • Zapoznawanie się z metadanymi obiektu
  • Tworzenie i używanie własnych podzespołów
  • Generowanie kodu zarządzalnego
  • Wersjonowanie, podpisywanie i instalacja podzespołów
 13. Szyfrowanie i deszyfrowanie danych
  • Implementacja szyfrowania symetrycznego
  • Implementacja szyfrowania asymetrycznego

Polecane szkolenia uzupełniające:
 • MS 20486 Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

MS 20486 Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications Sprawdź datę

Czas trwania: 5 dni 
Dla kogo: Szkolenie skierowane do programistów zainteresowanych zaawansowanymi technikami tworzenia aplikacji ASP.NET MVC 4.5 posiadających doświadczenie w tworzeniu aplikacji przy użyciu języka C# i Visual Studio 2012, rozumiejących koncepcje programowania zorientowanego obiektowo.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu: 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications 
Wymagania wstępne: Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu:
 • doświadczenie w programowaniu aplikacji przy użyciu ASP.NET i C#

Zakres tematyczny:
 1. Przegląd ASP.NET MVC 4
  • Przegląd technologii Web Microsoft
  • Przegląd ASP.NET 4.5
  • Wstęp do ASP.NET MVC 4
 2. Projektowanie aplikacji ASP.NET MVC 4
  • Planowanie w fazie projektowania
  • Projektowanie modeli, kontrolerów i widoków
 3. Budowanie modeli ASP.NET MVC 4
  • Tworzenie modeli MVC
  • Praca z danymi
 4. Budowanie kontrolerów ASP.NET MVC 4
  • Pisanie kontrolerów i akcji
  • Pisania filtrów akcji
 5. Budowanie widoków ASP.NET MVC 4
  • Tworzenie widoków ze składnią Razor
  • Używanie HTML Helpers
  • Wielokrotne użycie kodu w widokach
 6. Testowanie i debugowanie aplikacji ASP.NET MVC 4
 7. Testowanie jednostkowe komponentów MVC
 8. Implementacja strategii obsługi wyjątków
 9. Budowanie struktury aplikacji ASP.NET MVC 4
  • Analiza architektury informacji
  • Konfiguracja ścieżek routingu
  • Tworzenie struktury nawigacyjnej
 10. Stosowanie stylów w aplikacjach ASP.NET MVC 4
  • Używanie widoków szablonowych
  • Stosowanie CSS w aplikacjach MVC
  • Tworzenie adaptacyjnego interfejsu użytkownika
 11. Budowanie responsywnych stron w ASP.NET MVC 4
  • Używanie AJAX i częściowych aktualizacji strony
  • Implementacja strategii buforowania
 12. Używanie JavaScript i jQuery w responsywnych aplikacjach ASP.NET MVC 4
  • Renderowanie i uruchamianie kodu JavaScript
  • Używanie jQuery i jQueryUI
 13. Kontrola dostępu do aplikacji ASP.NET MVC 4
  • Implementacja uwierzytelniania i autoryzacji
  • Przypisywanie ról i członkostwa
 14. Budowanie elastycznych aplikacji ASP.NET MVC 4
  • Budowanie bezpiecznych witryn
  • Zarządzanie stanem
 15. Używanie usług web Windows Azure w aplikacjach ASP.NET MVC 4
  • Wstęp do Windows Azure
  • Projektowanie i pisanie usług Windows Azure
  • Konsumowanie usług Windows Azure w aplikacji Web
 16. Implementacja Web API w aplikacjach ASP.NET MVC 4
  • Budowanie Web API
  • Wywoływanie Web API z aplikacji mobilnych i Web
 17. Obsługa żądań w aplikacjach ASP.NET MVC 4
  • Używanie http modules i handlers
  • Używanie Web Sockets
 18. Wdrażanie aplikacji ASP.NET MVC 4
  • Wdrażanie aplikacji Web
  • Wdrażanie aplikacji MVC

Polecane szkolenia uzupełniające:
 1. MS 20484 Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#
 2. MS 20485 Advanced Windows Store App Development Using C#

Zapisz się na szkolenie

Co mówią nasi klienci?

Microsoft Partner Silver Learning

microsoft partner silver web developement data platform application integration software developement

Integral Technologies